محصولات

گروه طراحی تابلوهای  LED و SMD نور ونیرو
طراحی وساخت
 تابلوهای LED :
LED  ثابت
LED  روان (معمولا تکرنگ )

تابلوهای SMD :
SMD روان و فول کالر
 در اصفهان و شهرستانهای اطراف میباشد
تلفن تماس : 03138882161
تلفن همراه :09136006323


ادامه...

گروه: دست نوشته ها

تاریخ: 1396/8/11

 

-------------------------------

SHBlog.Ir - © 1394